Aktualno艣ci firmy

LIDEREM ROKU W KATEGORII US艁UG REMONTOWO-BUDOWLANYCH!

Firma Znak Yakosti zaanga偶owana jest w rozwój ma艂ego i 艣redniego biznesu i ju偶 czwarty rok bierze udzia艂 w konkursie na najlepsze us艂ugi i towary roku!

>

Konkurs jest obiektywny, niezale偶ny, niezaanga偶owany politycznie. Odbywa si臋 na ca艂ym terytorium Ukrainy. Konkurs ma na celu wy艂onienie liderów ró偶nych sektorów rynku. Dzi臋ki corocznemu konkursowi "Najlepsze us艂ugi i towary roku" w艂a艣ciciele i mened偶erowie przedsi臋biorstw, prywatni przedsi臋biorcy spotykaj膮 si臋 z innymi, staj膮c si臋 odpowiedzialnymi i rzetelnymi dostawcami;staj膮c si臋 odpowiedzialnymi i rzetelnymi dostawcami towarów i us艂ug. Klienci s膮 równie偶 aktywnie informowani o wynikach Konkursu.

Naszymi partnerami informacyjnymi s膮 media spo艂eczno艣ciowe oraz wydania regionalne.

 

Znak "Iakosti" przyznawany jest tym firmom, które osi膮gn臋艂y najwy偶sz膮 pozycj臋 w rankingu sektorowym opartym na wynikach analizy wska藕ników finansowych i ekonomicznych.

Z przyjemno艣ci膮 informujemy, 偶e Zarz膮dzanie Remontowo-Budowlane «RSU» w Mie艣cie Kijowie i Mie艣cie Odessie otrzyma艂o nagrod臋 od Znak Yakosti» za wygran膮 w konkursie na Najlepsze Us艂ugi i Produkty Roku 2020» w kategorii –PRORIVE ROCK!

>

JACKLIST IN EVERY CROSS +KL袉袆NTOORTOORl袆NTOVANIPY PIDHALD + PROSORA OF WORK-all this Repair & Construction Management «RSU».

JACKLIST IN EVERY CROSS +KL袆NTOVANIPY PIDHALD + PROSORA OF WORK-all this Repair & Construction Management «RSU».

Zamawiaj膮cy s膮 odpowiedzialni za przestrzeganie warunków realizacji robót.

>

Architekci-projektanci konsultanci wizualni firmy posiadaj膮 wykszta艂cenie wy偶sze zawodowe. G艂ówni specjali艣ci w swojej dziedzinie regularnie uczestnicz膮 w kursach doskonalenia zawodowego i certyfikacji. Wszyscy pracownicy zatrudnieni s膮 na sta艂e. Do wykonywania prac wykorzystywane s膮 nowoczesne materia艂y i drogie narz臋dzia. Architekci-projektanci s膮 zawsze na bie偶膮co z aktualnymi trendami w projektowaniu wn臋trz, posiadaj膮 bogate portfolio.

Na dzie艅 dzisiejszy spó艂ka posiada 66 umów o wspó艂pracy z agencjami nieruchomo艣ci i deweloperami. 58 umów z dostawcami. RSU» zosta艂o dealerem w kratach, laminatach, oprawach o艣wietleniowych, drzwiach, p艂ytkach, artyku艂ach sanitarnych.

 

>.

Nadzór informacyjny w trybie online, realizacja ca艂ego kompleksu prac budowlanych i instalacyjnych, rzetelne dotrzymywanie terminów, indywidualne podej艣cie do ka偶dego kontrahenta - to cechy, dzi臋ki którym Remontowo-Budowlana   nie ma sobie równych;cechy, dzi臋ki którym firmie Repair and Construction Management uda艂o si臋 zdoby膰 dobr膮 reputacj臋 w艣ród klientów i ugruntowa膰 swoj膮 pozycj臋 odpowiedzialnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

«Mo偶emy napisa膰, 偶e wszyscy nasi klienci s膮 zadowoleni i polecaj膮 nas swoim znajomym&quo;- mówi za艂o偶yciel firmy Niman Igor Markovich.

>

Firma Znak Yakosti uhonorowa艂a Nimana Ihora Markowicza, starost臋 Odessy i obwodu odeskiego — Zawarzina Stanis艂awa Witalijowycza oraz starost臋 Kijowa i obwodu kijowskiego;Kijowa i obwodu kijowskiego  — Babiyenko Andriy Anatoliyovych honorowym pucharem i dyplomem «Znak Yakosti» oraz znaczkiem «Gwarancja Yakosti»!

>

Witamy! 呕yczymy, aby zdobyte cenne do艣wiadczenie i wysokie wyniki pracy z ka偶dym rokiem by艂y coraz lepsze, pojawia艂y si臋 nowe zlecenia i nowi przyjaciele, którzy wspieraj膮. Sukcesów i dobrobytu dla Twojego biznesu!

 Odessa: (048) 788 71 71

>

 Kijów: (044) 221 71 71

>

https://rsu4u.com/

>
Image
Image
Image
Image